ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชิสา รัตนวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:56  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผุู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันโปรแกรมการนำเสนอ ปีการศึกษา 2562 ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชิสา รัตนวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:54  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผุู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันโปรแกรมการนำเสนอ ปีการศึกษา 2561 ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชิสา รัตนวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:53  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..