สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                                              สีประจำโรงเรียน :  สีเขียว - เหลือง