ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23ตุลาคม2563
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 63
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
กิจกรรมทัศนศีึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนวัดบ่อเงิน(ประชานุกูลวิทยา)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
การสอบการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กองทัพอากาศจัดหน่วยมิตรประชาลงพื้นที่โรงเรียนวัดบ่อเงิน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
พิธีถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
ประเมินผลสัมฤทธิ์และการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
เจ้าหน้าที่สาธาสุขตำบลบ่อเงินเข้าตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
การกำกับติดตามเพื่อประเมินความพร้อมการเปิดเรียนในสถานการณ์covid-19
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กำกับติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63