กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลพร เบ้าคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชิสา รัตนวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปนัดดา สอนศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3