ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธมลวรรณ ลมดี
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:40   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิโรรัตน์ ใจดี
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:40   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชร์พิชา ทวีสุข
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:33   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกุลญามล เข็มทิพย์
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:32   อ่าน 15 ครั้ง