ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายวงษ์เดือน ทองคำ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 64
โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) แจ้งเปิดสถานศึกษาเพื่อทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 64
เผยแพร่บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดบ่อเงิน : ขยายเวลาปิดโรงเรียนตามประกาศของจังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดบ่อเงิน : แจ้งปิดโรงเรียนตามประกาศของจังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 63
แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ผอ.วง
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน Password Model : นายวงษ์เดือน ทองคำ ผอ.รร.วัดบ่อเงิน
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 63
รร. วัดบ่อเงินประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ท่าน ผอ.ไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 63
รร. วัดบ่อเงิน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 63
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23ตุลาคม2563
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 63
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
กิจกรรมทัศนศีึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนวัดบ่อเงิน(ประชานุกูลวิทยา)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63