ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.วัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โครงการ ผอ.เขต พบเพื่อนครู
  25 ธันวาคม 2563 นายวงษ์เดือน ทองคำ ผอ.รร.วัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โครงการ ผอ.เขต พบเพื่อนครู โดย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษายกกำลังสอง พร้อมวิทยากรให้ความรู้อีก 2 ท่านคือนางสาวอมรัชญา ชินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กับ เครื่องมือพัฒนาห้องเรียนยกกำลังสอง และนายธินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว /การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนห้องเรียนยกกำลังสอง ตามเกณฑ์ ว.21 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,13:28   อ่าน 40 ครั้ง