ภาพกิจกรรม
รร. วัดบ่อเงิน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
  โรงเรียนวัดบ่อเงิน(ประชานุกูลวิทยา) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) ได้ร่วมกัน เก็บขยะ ทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี รวมถึงรู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,13:33   อ่าน 140 ครั้ง