ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2563
            โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนและศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้นำนักเรียนเข้ารับความรู้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,19:41   อ่าน 197 ครั้ง