ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
            วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) จัดกิจกรรมวันภาษษไทย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ณ ศาลาโดมใหญ่ โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) โดยมีนางนวพร นิ่มแย้ม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดการแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี วาดภาพ เขียนเรียงความสร้างความสนุกสนานและความรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,19:34   อ่าน 69 ครั้ง