รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
5/4 หมู่ที่ 1   ตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เบอร์โทรศัพท์ 029762897
Email : bngschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :