ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายวงษ์เดือน ทองคำ

  วันที่ 30 มีนาคม .. 2564 ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 พร้อมด้วย ดร.กาญจนา นิธีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มที่ 7 และ นางสาวณัฐปวีย์ บรรยงศิวกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานีเขต 1 ได้ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายวงษ์เดือน ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) อำเภอลาดหลุมแก้ว โดยการประเมินผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำชี้แนะ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป

โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,13:22   อ่าน 54 ครั้ง