ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย
เผยแพร่บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  : โดยนางสาวภัคพิสุทธิ์ อภิชัยวิกุุล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,20:57   อ่าน 171 ครั้ง